اخبار

رفع مشگل قطعی و کامل خاموش شدن BlueStacks (بلو استکس


برای رفع کلی این مشکل باید در موقع لود شدن نرم افزار اینترنت نداشت ولی برای رفع مشکل ابتدا دکمه Ctrl+Alt+Delete و بر روی Start Task Manager کلیک کرده و تمامی موارد مربوط به BlueStacks را End Task کرده و اینترنت را قطع کرده و دوباره بلواستکس را در صورت امکان بصورت Run as administrator اجرا کنید.
هرگز  BlueStacks  را در پشت زمینه قرار ندهید 

قلم قرآن خوان   پک ویژه رضوان 2   قلم قرآن خوان تصویری رضوان