اخبار

رفع مشکل رضوان 2 در ویندوز 8


قسمت my computer دی وی دی رضوان را کلیک می کنیم data 1 را انتخاب وبعد روی setup راست کلیک کرده poropertis پنجره ی باز شده گزینه دوم کادر compilitly  را می زنیم وسط کادر windos 7 را انتخاب کرده و انتهای کادر run and ...... administrative را apply می کنیم و set up  را میزنیم مشکل ایت حل می شود

قلم قرآن خوان   پک ویژه رضوان 2   قلم قرآن خوان تصویری رضوان